Pengurusan Tingkatan 6


PENGURUSAN TINGKATAN ENAM

1
JAWATANKUASA  EKSEKUTIF PENGURUSAN PPU

Pengerusi
(Pengetua)

Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar

Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin

Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan

Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad

Naib Pengerusi 4
En.Mohd.Sukri b Abu Bakar

Setiausaha
Pn.Che Normah Hussin

Ahli
Pn.Norasiah Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit HEP)
Pn.Sharidah Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Azhan Zakaria (Kaunselor)
Pn.Suhaila Adenan (Kaunselor)
Pn.Fatimah Md.Salleh
En.Wan Asmira Mohamad                                           
Pn.Che Faridah Hat
Pn.Faridah Akma Abu Bakar   
Cik Law Sol Ting
Pn.Nor Azimah Che Omar
Pn.Fathma  Jaafar
Cik Rosnah Samah2
JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK

Pengerusi
(Pengetua)

Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar

Naib Pengerusi 1               
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin

Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan

Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad

Naib Pengerusi 4
Pn.Hjh.Halimatul Saadiah bt Abdullah

Setiausaha          
Pn. Norasiah Hassan   Ketua Unit Akademik)

Ahli
En. Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn. Sharidah Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En. Mohd. Bazli Mustapha
Pn. Che Faridah Hat
Pn. Fatimah Md. Salleh
Pn. Faridah Akma Abu Bakar
Pn. Che Normah Hussin
Cik Law Sol Ting
Cik Rusnah Samah
1
KETUA PENGAJIAN DAN KURSUS


Pengajian Am
Pn.Che Normah Hussin


Bahasa Melayu
Pn.Fathma Jaafar


Geografi               
Cik Law Sol Ting


Sejarah 
Cik Rusnah Samah


Ekonomi               
En.Wan Asmira Mohamad


Pengajian Perniagaan
En.Mohd. Bazli Mustafa


Kesusasteraan Melayu
Pn.Nor Azimah Che Omar


Seni Visual
En. Mohd. Nor Mahmud


MUET   
Pn.Faridah Akma Abu Bakar

2
JAWATANKUASA KULIAH DAN TUTORIAL


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2               
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Cik Law Sol Ting


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Tn.Hj.Ismail Deraman (Guru Cemerlang Geografi)
Pn.Che Normah Hussin
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar
Cik Rosnah bt Samah
En.Wan Asmira Mohamad

3
JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Che Normah bt Hussin


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Fatimah bt Md Salleh                  
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar
Pn.Nor Azimah bt Che Omar

4
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN ANUGERAH GEMILANG


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerus
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha          
Pn.Fatimah bt Md Salleh


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
YM Tg. Adrnan Raja Abdullah
En.Wan Asmira Mohamad
Cik Law Sol Ting

5
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Che Faridah bt Hat


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan  (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Cik Rosnah bt Samah
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar
Pn.Fathma Jaafar
Pn.Bashilawati Che Rahim

6
JAWATANKUASA KECAKNAAN NOTA, KOLOKIUM & KONSULTASI


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Bashilawati Che Rahim


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Fatimah bt Md Salleh
Cik Law Sol Ting
Semua Ketua Pengajian

7
JAWATANKUASA PENCERAPAN DAN PENYEDIAAN FOLIO


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1               
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Cik Rosnah bt Samah


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa(Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Tn.Hj.Ismail Deraman (Guru Cemerlang Geografi)
Pn.Che Normah Hussin (Setiausaha Penilaian dan Peperiksaan)
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar (Setiausaha MUET)
Pn.Fatimah bt Md Sallleh(Setiausah Kecemerlangan)
3
JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL PELAJAR

Pengerusi
(Pengetua)

Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar

Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin

Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan

Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad

Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar

Setiausaha
En.Mohd.Bazli b Mustafa(Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)

Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan(Ketua Unit Akademik)           
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn. Nor Azimah bt Che Omar
Pn.Che Normah Hussin
Pn.Fathma bt Jaafar
En.Wan Asmira Mohamad
YM Tg. Adrnan Raja Abdullah1
1 JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN SAHSIAH PELAJAR


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1               
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Nor Azimah bt Che Omar


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Fathma bt Jaafar
Pn.Che Faridah bt Hat
En.Wan Asmira Mohamad
Cik Law Sol Ting

2
JAWATANKUASA REKOD DAN PENDAFTARAN


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Fathma bt Jaafar


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa   (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Semua Mentor PPU

3
JAWATANKUASA PENYELARAS BILIK PPU & MENTOR


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
En.Wan Asmira Mohamad


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Cik Law Sol Ting                                 - Mentor PPU A1
Pn.Che Normah bt Hussin                                - Mentor PPU A2
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar        - Mentor PPU A3
En.Mohd. Nor b Mahmud                  - Mentor PPU A4
YM Tg.Adrnan Raja Abdullah           - Mentor PPU B1
Pn.Bashilawati Che Rahim                               - Mentor PPU B2
Pn.Nor Azimah bt Che Omar            - Mentor PPU B3
Pn.Fathma bt Jaafar                           - Mentor PPU B4

4
JAWATANKUASA PERTIENA


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha          
Pn.Nor Azimah bt Che Omar


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Wan Asmira Mohamad
Pn.Che Normah bt Hussin
Pn.Che Faridah bt Hat

5
JAWATANKUASA MESYUARAT DAN PERHIMPUNAN


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
En.Mohd.Nor Mahmud


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Fatimah bt Md Salleh
Cik Rosnah bt Samah
Pn.Fathma bt Jaafar

6
JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN BIASISWA


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4                :
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
YM Tg Adrnan Raja Abdullah


Ahli        
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Azhan Zakaria (Kaunselor Cemerlang)
Pn.Suhaila Adenan (Kaunselor)
En.Wan Asmira Mohamad
Semua Mentor PPU

7
JAWATANKUASA KONSULTASI


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Cik Rosnah bt Samah


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff  (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Azhan b Zakaria (Kaunselor Cemerlang)
Pn.Suhaila Adenan (Kaunselor)
Pn.Che Faridah bt Hat

8
JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KECEMASAN


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Fathma Jaafar


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Che Normah bt Hussin
Cik Law Sol Ting
En.Mohd.Nor Mahmud

9
JAWATANKUASA BICARA PAGI


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
En.Mohd.Nor Mahmud


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Azhan b Zakaria (Kaunselor Cemerlang)
Pn.Suhaila Adenan (Kaunselor)
Cik Rosnah bt Samah
4
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengerusi
(Pengetua)

Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar

Naib Pengerusi 1               
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin

Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan

Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad

Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar

Setiausaha
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)

Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Wan Asmira Mohamad
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar
En.Mohd.Nor b Mahmud
Cik Law Sol Ting
Cik Rosnah bt Samah

1
JAWATANKUASA  PERSATUAN AKADEMIK, KELAB DAN GERKO


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Cik Rosnah bt Samah


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
YM Tg.Adrnan Raja Abdullah
En.Mohd.Nor Mahmud
En.Wan Asmira Mohamad               
Pn.Che Normah Hussin

2
JAWATANKUASA PERSATUAN AKADEMIK


Penyelaras
Cik Law Sol Ting


Ahli
Pn.Fatimah Md.Salleh           - Persatuan Pengajian Am
Pn.Fathma Jaafar                                   - Persatuan Bahasa Melayu
Tn.Hj.Ismail Deraman           - Persatuan Geografi
YM Tg Adrnan Raja Abdullah - Persatuan Sejarah dan Warisan
En.Wan Asmira Mohamad                    - Persatuan Ekonomi & Kepenggunaan

3
PENASIHAT KELAB


Penyelaras
Cik Law Sol Ting


Ahli
En.Mohd.Bazli b Mustafa      - Kelab Kewangan
En.Mohd.Nor b  Mahmud     - Kelab Pelukis Muda
En.Wan Asmira b Mohamad - Kelab Pelancongan & Rekreasi
Pn.Nor Azimah bt Che Omar - Kelab Seni & Kebudayaan

4
PENASIHAT PAKAIAN SERAGAM


Penyelaras
Pn.Bashilawati bt Che Rahim


Ahli        
YM Tg Adrnan Raja Abdullah
Cik Law Sol Ting
En.Wan Asmira Mohamad
Pn.Nor Azimah bt Che Omar

5
PENASIHAT KEPEGAWAIAN SUKAN DAN PERMAINAN


Penyelaras
En.Wan Asmira Mohamad


Ahli
Cik Rosnah bt Samah
Pn. Che Faridah bt. Hat                                    
Pn. Che Normah bt Hussin
En.Mohd. Nor b Mahmud

6
PENASIHAT UNIT KHIDMAT MASYARAKAT


Penyelaras
En.Mohd.Nor Mahmud


Ahli        
Cik Law Sol Ting                                 - Mentor PPU A1
Pn.Che Normah bt Hussin                                - Mentor PPU A2
Pn.Faridah Akma bt Abu Bakar        - Mentor PPU A3
En.Mohd. Nor b Mahmud                  - Mentor PPU A4
YM Tg.Adrnan Raja Abdullah           - Mentor PPU B1
Pn.Bashilawati Che Rahim                               - Mentor PPU B2
Pn.Nor Azimah bt Che Omar            - Mentor PPU B3
Pn.Fathma bt Jaafar                           - Mentor PPU B4
5
JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT PENYELIDIKAN

Pengerusi
(Pengetua)

Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar

Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin

Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan

Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad

Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar

Setiausaha
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)

Ahli        
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)          
Pn.Sharidah bt Hamad  (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
Pn. Nor Azimah bt Che Omar
Pn.Che Normah Hussin
Pn.Fathma bt Jaafar
En.Wan Asmira Mohamad


1
JAWATANKUASA KOLOKIUM DAN PENILAIAN KERJA KURSUS


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2               
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
En.Wan Asmira b Mohamad


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)          
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Mohd.Bazli b Mustafa (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
En.Azmi b Yusoff  (Ketua Unit Penyelidikan)
Pn.Che Normah Hussin
Pn.Fathma bt Jaafar
Tn.Hj.Ismail Deraman
Cik Law Sol Ting

2
JAWATANKUASA KAJIAN DAN TINDAKAN


Pengerusi
(Pengetua)


Timb. Pengerusi
En.Abd.Halim Omar


Naib Pengerusi 1
Pn.Hjh.Zakiah Zairani bt Mat Zin


Naib Pengerusi 2
Tn.Hj.Mohd.Amin b Hj.Hassan


Naib Pengerusi 3               
En.Mohd.Nazri b Muhammad


Naib Pengerusi 4               
Us.Mohd.Sukri  b Abu Bakar


Setiausaha
Pn.Che Faridah bt Hat


Ahli
Pn.Norasiah  bt Hassan (Ketua Unit Akademik)          
Pn.Sharidah bt Hamad (Ketua Unit Kokurikulum)
En.Mohd.Bazli b Mustafa   (Ketua Unit Hal Ehwal Pelajar)
En.Azmi b Yusoff (Ketua Unit Penyelidikan)
En.Azhan b Zakaria (Kaunselor Cemerlang)
Pn.Suhaila bt Adenan (Kaunselor)
Pn.Nor Azimah bt Che Omar
En. Mohd Nor b Mahmud
Cik Rosnah bt Samah